06-52302812 info@schuring-zn.nl

Bermonderhoud

Periodiek bermonderhoud van de bermen langs rijks-, provinciale en gemeentewegen zorgt voor een goede waterafvoer. Deze waterafvoer is zeer belangrijk om ongelukken of andere gevaarlijke verkeerssituaties op wegen te vermijden. Loonbedrijf Schuring & Zn. is specialist in bermonderhoud. Wij onderhouden regelmatig de bermen voor bedrijven en semi-overheid in de provincies DrentheGroningen en Friesland