06-52302812 info@schuring-zn.nl

Baggeren

We kiezen voor baggeren als blijkt dat reguliere slootreiniging niet meer voldoende is om de water doorgang te verbeteren. Watergangen slibben dicht door plantenresten of zand wat in de watergang op de bodem blijft liggen. Om een goede water doorgang in een sloot of kanaal te garanderen dient deze om de paar jaar te worden uitgediept, het baggeren.

Situatieschets

Baggeren is het weghalen van slib. Slib bestaat uit zand, stof, bladeren en dode waterplaten. Deze laag groeit elk jaar gemiddeld met zo’n 2 centimeter. Dit kan de opvang en doorstroming van water belemmeren. Als gevolg hiervan kan het rond een sloot, kanaal of watergang gaan stinken en is er kans op vissterfte. Daarnaast kunnen we met onze baggerwerkzaamheden ook extra diepte creëren of juist leegtes opvullen.

Werkzaamheden

Vooraf inspecteren we de betreffende sloten, kanalen of watergangen. Bij inspectie ten behoeve van het baggeren letten we onder andere op de dikte van het slib, de diepte van watergangen, de ondergrond en de werkomstandigheden. Het is heel goed mogelijk dat we van te voren nog eerst het talud maaien. Lees meer over talud maaien.

Bij baggeren van een watergang starten we onze werkzaamheden met een kraan. De kraan verwijdert het bagger (het slib) uit de watergang. De kraan legt het slib eerst op de kant van de watergang om het uit te laten lekken. Na enkele dagen, als het slib is opgedroogd, vervoeren we het naar een door u gewezen locatie. Het afvoeren van het slib doen we met tractoren en dumpers.

Tot slot bepalen we met welke machines en ondersteunend materieel het gewenste resultaat het beste wordt gerealiseerd. Lees meer over onze algemene werkwijze & werkgebied.

Stappenplan baggeren:

 • Stap 1 – Instrueren team
 • Stap 2 – Gereedmaken machines
 • Stap 3 – Treffen veiligheidsmaatregelen
 • Stap 4 – Baggeren
 • Stap 5 – Afvoeren slib
 • Stap 6 – Nazorg

Materieel

 • 1 Rupskraan eventueel met verlenggiek tot 12m
 • 2 New Holland T7000 tractoren
 • 2 Beco dumpers 16 m3 afdekzeil & milieukleppen

Voordelen

Laat u het slootonderhoud door Loonbedrijf Schuring & Zn. uitvoeren dan behaalt u volgende voordelen:

 • Sterk verbeterde water doorstroming – gecontroleerd waterbeheer
 • Baggeren tot een gieklengte van 12m – ruime inzetbaarheid baggeren
 • Slib afvoer – ecologisch verantwoorde methode