06-52302812 info@schuring-zn.nl

Gemeente Noordenveld

Gemeente Noordenveld is een leefbare gemeente met goede voorzieningen in en om haar dorpen. De Gemeente Noordenveld vindt duurzaamheid belangrijk voor natuur, groen en wegen, een van de sterke pijlers die deze gemeente tot een aantrekkelijke woon- en recreatiegemeente maken. Binnen de Gemeente Noordenveld vallen onder andere de dorpen Roden, Peize, Norg, Veenhuizen, Nieuw-Roden, Nietap en Een.

Gemeente Noordenveld huurt ons sinds een aantal jaren in om berm- en slootonderhoud werkzaamheden te verrichten.

Werkzaamheden

Wij verrichten voor de Gemeente Noordenveld de volgende werkzaamheden:

  • Vullen en verlagen van bermen aan hoofd- en bijwegen nabij Roden, Peizen, Veenhuizen en andere plaatsen.
  • Maaien van slootwallen binnen de gehele Gemeente Noordenveld
  • Maaien van taluds binnen de gehele Gemeente Noordenveld

Materieel

Voor de Gemeente Noordenveld maken wij gebruik van onderstaand materieel:

  • tractoren
  • bermfrezen
  • maaikorven
  • graafmachines
  • diepladers
  • dumpers