06-52302812 info@schuring-zn.nl

Slootreiniging

Om een verantwoorde waterdoorgang te realiseren dient er regelmatig aan slootreiniging te worden gedaan. De specifieke diensten die loonbedrijf Schuring & Zn. voor slootreiniging aanbiedt zijn talud maaien, maaikorven en bodem frezen.

Situatieschets

In sloten, kanalen of andere watergangen blijven regelmatig allerlei planten en afvalresten liggen. Vaak raken deze watergangen naar verloop van tijd daardoor verstopt. Het is daarom van belang slootreiniging te plegen zodat de doorstroming van het water gewaarborgd blijft.

Taludmaaien

Talud maaien is het maaien van begroeiing op een talud of berm met behulp van een lange arm met daaraan een brede korf, de zogenaamde maaikorf. Taludmaaien wordt ook wel klepelmaaien genoemd.

Maaikorven

Indien de sloot groot is kiezen we voor maaikorven. Maaikorven is het maaien van de begroeiing in de bodem van een sloot, kanaal of watergang met behulp van een lange arm met daaraan een brede korf, de zogenaamde maaikorf. De begroeiing uit de sloot wordt na het maaikorven verspreid over het land.

Bodem frezen

Bij smalle sloten gaan wij over op bodem frezen. Bodem frezen is het schoonmaken of vlak maken van de bodem van een sloot, kanaal of watergang met behulp van een bodemfrees. Ook bij bodem frezen wordt de begroeiing uit de sloot verspreid over het land.

Werkzaamheden

Vooraf inspecteren we de betreffende sloten, kanalen of watergangen. Bij inspectie ten behoeve van de slootreiniging letten we onder andere op de diepte van watergangen, de ondergrond en de werkomstandigheden.

Om een sloot, kanaal of watergang schoon te maken maaien we eerst het talud. Dit doen we aan beide kanten van de watergang. Vervolgens moet de bodem geschoond worden. Dit bevordert de water doorgang. Als het talud maaien is voltooid maaienkorven of bodemfrezen we de watergang. Welke slootonderhoud dienst we inzetten is afhankelijk van de grootte van de watergang.

Tot slot bepalen we met welke machines en ondersteunend materieel het gewenste resultaat het beste wordt gerealiseerd. Lees meer over onze algemene werkwijze & werkgebied.

Stappenplan slootreiniging:

 • Stap 1 – Instrueren team
 • Stap 2 – Gereedmaken machines
 • Stap 3 – Treffen veiligheidsmaatregelen
 • Stap 4 – Taludmaaien – Maaikorven – Bodem frezen
 • Stap 5 – Verspreiding begroeiing
 • Stap 6 – Nazorg

Materieel

 • Klepelmaaier – 1,20m tot 3m,
  gieklengte tot 9m
 • Maaikorf – 3m tot 5,5m,
  gieklengte tot 11m
 • Bodemfrees – 0,2m tot 0,7m
 • Wallenfrees

Voordelen

Laat u het slootonderhoud door Loonbedrijf Schuring & Zn. uitvoeren dan behaalt u volgende voordelen:

 • Sterk verbeterde water doorstroming – gecontroleerd waterbeheer
 • Maaien tot een gieklengte van 11m – ruime inzetbaarheid slootreiniging
 • Werkbreedte 0,2m tot 3m – slootreiniging van smalle als ook brede sloten
 • Verspreiding begroeiing over het land – ecologisch verantwoorde methode