06-52302812 info@schuring-zn.nl

Deze colofon pagina biedt u belangrijke informatie die betrekking heeft op de informatie en werking van de website schuring-zn.nl.

Eigendom

Loonbedrijf Schuring & Zn.
Nieuwediep 121
9512 SG  NIEUWEDIEP

Tel. 0599 64 89 27
Mob. 06 52 30 28 12 (Arno Schuring)
e-Mail info@schuring-zn.nl

KvK nr. 04032488

Algemene voorwaarden

Loonbedrijf Schuring & Zn. hanteert voor al haar werkzaamheden de algemene voorwaarden opgesteld door de stichting Cumela. De stichting Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Lees het meest recente exemplaar Algemene Voorwaarden stichting Cumela.

Disclaimer

Loonbedrijf Schuring & Zn. (Kamer van Koophandel 04032488), hierna te noemen Schuring, verleent u hierbij toegang tot schuring-zn.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere informatie die door Loonbedrijf Schuring & Zn. en derden zijn aangeleverd. Schuring behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op schuring-zn.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Loonbedrijf Schuring & Zn.

Beperkte aansprakelijkheid

De op schuring-zn.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Schuring.

In het bijzonder is alle informatie op schuring-zn.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij Schuring. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Schuring, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Cookies

Door het gebruik van de website schuring-zn.nl kan door Schuring en/ of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan onze website.