06-52302812 info@schuring-zn.nl

Reconstrueren meandering

Met onze dienst reconstrueren meandering ontwikkelen we een stuk grond, sloot of kanaal naar een natuurlijke waterloop in een bestaand of nieuw natuurgebied. Een meander is een lus in een natuurlijke waterloop, bijvoorbeeld in een rivier of beek. Wij brengen deze lus in de waterloop terug in zijn oorspronkelijke natuurlijke vorm. Ook komt het voor dat er rondom de meander ook plantvakken door ons dienen te worden aangebracht. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat overheden natuurgebieden (op)nieuw laten aanleggen.

Situatieschets

Bij het reconstrueren van meandering doorlopen we min of meer dezelfde fasen als bij aanleggen natuurgebied. Onze opdrachtgever informeert ons over de inhoud van hun plannen betreffende het realiseren van de meandering. Hierna inspecteren we het natuurgebied waar de meandering komt om een inschatting te maken van de werkzaamheden, omgevingsfactoren en benodigde machines. Op basis hiervan maken we ons eigen plan van aanpak.

Werkzaamheden

Bij het reconstrueren van meandering doorlopen we min of meer dezelfde fasen als bij aanleggen natuurgebied en verkaveling. Onze opdrachtgever informeert ons over de inhoud van hun plannen betreffende het realiseren van de meandering. Hierna inspecteren we het natuurgebied waar de meandering komt om een inschatting te maken van de werkzaamheden, omgevingsfactoren en benodigde machines. Op basis hiervan maken we ons eigen plan van aanpak.

Stappenplan reconstructie meandering:

 • Stap 1 – Instrueren team
 • Stap 2 – Gereedmaken machines
 • Stap 3 – Treffen veiligheidsmaatregelen
 • Stap 4 – Graven – Frezen – Egaliseren – Zaaien
 • Stap 5 – Afvoeren overtollige materialen
 • Stap 6 – Nazorg

Materieel

 • 1 Volvo 210c rupskraan 22 ton
 • 1 Volvo 160c mobiele kraan 18 ton met draaikantelstuk
 • 2 Beco dumpers 16 m3 afdekzeil & milieukleppen
 • 1 Takeuchi TB175 midigraafmachine 7,5 ton
 • 2 New Holland T7000 tractoren
 • 1 Volvo FM 460 vrachtauto met autolaadkraan
 • 1 Kiepaanhanger, 2 containers 95m3
 • 1 Kilverbak – egaliseren
 • 1 Grondfees – 3m breed
 • 1 Graszaaimachine met kopeg