06-52302812 info@schuring-zn.nl

Loonbedrijf Schuring & Zn. is al ruim  jaar gevestigd te Nieuwediep. Medio 1984 richt Anne Schuring, samen met zijn vrouw, Sloot- en Bermonderhoud Schuring op.

Ontstaan uit hobby

Het bedrijf is ontstaan uit een hobby van de heer Schuring. De heer Schuring is gepassioneerd in zijn werk en houdt van zijn materieel. In de loop der jaren groeit het materiaal en de activiteiten uit naar een solide en professioneel loonbedrijf wat het tot op heden nog steeds is.

Trots en passie

Vol trots en met passie vertelt de familie Schuring hoe het allemaal in 1984 begon. Hun eerste machine was een Ford 5000 met een maaikorf. Hiermee maaide Anne Schuring in de beginjaren dagelijks de slootwallen en bermen in de Noordelijke provincies Groningen, Drenthe & Friesland.

Aanschaf nieuw materieel

In 1988 kocht Schuring zijn eerste kraan. Door deze aanschaf was men in staat om ook grondverzet opdrachten aan te nemen. In de loop der jaren zette de verbetering en uitbreiding van het sloot- en bermonderhoudsmaterieel zich flink door.

Dagelijkse leiding

In 2005 treedt zoon Arno officieel toe tot de bedrijfsvoering. Anne & Arno nemen de dagelijkse leiding en de voornaamste taken van het bedrijf voor hun rekening. Het is de bedoeling dat zoon Arno op termijn het bedrijf volledig van vader Anne overneemt.

Geschiedenis in beeld


Geschiedenis Loonbedrijf Schuring & Zn.