06-52302812 info@schuring-zn.nl

Beschoeiing zetten

Beschoeiing zetten is het maken van een versteviging van de wal van een sloot, kanaal of watergang zodat instorting wordt voorkomen. Voor het zetten van beschoeiing slaan we houten palen in de grond. Aan deze palen bevestigen we hardhouten planken. Vervolgens bevestigen we tussen de palen en houten planken en waterdoorlatend doek. Tot slot vullen we de leegte op met zand.

Situatieschets

De wal van een sloot, kanaal of watergang staat vaak onder druk van verschillende invloeden. Deze invloeden worden veroorzaakt door zowel mens als ook de natuur. Voorbeelden zijn corrosie als gevolg van het weer, het verzwakken van de wal door landbouwvoertuigen of andere menselijke factoren. Het gevolg is dat de wal verzwakt waardoor deze niet meer goed functioneert en uiteindelijk zelfs inzakt.

Werkzaamheden

Vooraf inspecteren de betreffende sloten, kanalen of watergangen. Bij inspectie ten behoeve van het beschoeiing zetten letten we onder andere op de staat van de wallen, de staat van de bestaande beschoeiing, de diepte van watergangen, de ondergrond en de werkomstandigheden. Het is heel goed mogelijk dat we van te voren nog eerst het taludmaaien. Bij het beschoeiing zetten gebruiken wij zoveel als mogelijk milieuvriendelijke materialen zoals bijvoorbeeld FSC hardhout voor de beschoeiing.

Na de inspectie bepalen we met welke machines, ondersteunend materieel en materiaal het het beste gewenste resultaat wordt gerealiseerd.

Na het taludmaaien verwijderen we eventuele oude beschoeiing, grond en plantenresten. Hierna slaan we hardhoutenpalen in de wal. Aan de palen bevestigen we hardhoutenplanken en waterdoorlatend doek. Hierna vullen we eventuele overgebleven gaten op met zand.

Stappenplan beschoeiing zetten:

 • Stap 1 – Instrueren team
 • Stap 2 – Gereedmaken machines
 • Stap 3 – Treffen veiligheidsmaatregelen
 • Stap 4 – Beschoeiing zetten
 • Stap 5 – Afvoeren overtollige materialen
 • Stap 6 – Nazorg

Materieel

 • 1 Volvo 210c rupskraan 22 ton met verlenggiek tot 12m
 • 2 New Holland T7000 tractoren
 • 2 Beco dumpers 16 m3 afdekzeil & milieukleppen

Voordelen

Laat u het beschoeiing zetten door Loonbedrijf Schuring & Zn. uitvoeren dan behaalt u volgende voordelen.

 • Sterk verbeterde water doorstroming – gecontroleerd waterbeheer
 • Baggeren tot een gieklengte van 12m – ruime inzetbaarheid baggeren
 • Milieuvriendelijke beschoeiing – gebruik van o.a. FSC hardhout
 • Slib afvoer – ecologisch verantwoorde methode